Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Andre de Vaan | COVS Den Bosch e.o.

Andre de Vaan

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd tijdens de jaarlijkse ALV. Felicitaties aan onze nieuwe voorzitter Timo van der Velden & nieuwe bestuursleden Colin Smits en Stefan van Westing.

Niels Janssen overhandigde de hamer aan Timo en onder luid applaus vond de overdracht plaats.

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de taakverdelingen en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Cock van der Loo
Autoservice Cock van der Loo