bayram55

uitnodiging ALV 2020

COVS Scheidsrechtersvereniging ‘s-Hertogenbosch e.o.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 COVS Den Bosch e.o.

Datum : Maandag 9 maart 2020

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Gilde Rosmalen Empelseweg 7 5241 NA Rosmalen

1 Opening vergadering

2 Vaststellen Notulen ALV 2019

3 Mededelingen en ingekomen stukken

4 Jaarverslag van de secretaris

5 Jaarverslag van de penningmeester

6 Verslag van de kascommissie / decharge bestuur

7 Benoeming van de kascommissie

8 Samenstelling bestuur / verkiezing bestuursleden

– Kandidaat bestuursleden stellen zich voor op blad 2

9 Begroting 2020

10 Vaststelling contributie 2020

11 Samenwerking met FC Den Bosch

12 AVG wetgeving

13 Onderscheidingen / Jubilarissen

14 W.v.t.t.k.

15 Rondvraag

16 Sluiting vergadering

 

Seizoenopening 17 augustus 2019

Beste COVS-leden,

Het bestuur wil dit jaar onze seizoenopening op een nieuwe manier gaan invullen. Na een kleine peiling onder onze leden gaan wij onze seizoenopening verplaatsen van maandag 3 september 2019 naar zaterdag 17 augustus 2019. Wat gaan we doen op zaterdag 17 augustus 2019: Training – douchen – lunch – spelregels.

Waar vindt dit alles plaats: Sportpark van R.K.V.V Zwaluw VFC, Sportpark Bergenshuizen, De Kikvorsch 5, 5262 LX te Vught.

Programma – dagindeling:

Aanwezig 10 uur, omkleden in trainingskleding.

10.30 uur, aanvang training tot 12 uur.

12.00 uur, douchen.

12.30 uur, lunch.

13.15 uur, uitleg nieuwe spelregels voor dit seizoen door een KNVB docent.

14.15 uur, einde uitleg spelregels.

14.30 uur, sluiting

Voor wie is dit bestemd, voor alle COVS leden. Daarnaast sturen we naar alle verenigingen in onze regio een mail aan alle scheidsrechters coördinatoren om hun clubscheidsrechters de mogelijkheid te bieden om hier aan deel te nemen tegen een vergoeding van de lunchkosten à 5 Euro. Wij gaan er van uit dat onze leden het hele programma meedoen, zij die om gegronde redenen niet mee kunnen trainen kunnen na de lunch aansluiten. Dit wel bij de aanmelding opgeven.

Voor onze eigen COVS leden is deelname gratis. In verband met de korte tijd die nog rest graag opgeven voor  1 augustus a.s. Opgave voor 1 augustus is noodzakelijk in verband met opgave aantal deelnemers aan de lunch.

Wil je graag deelnemen, stuur dan een mail naar: Andredevaan@kpnplanet.nl of een van onze bestuursleden. Voor vragen kunt u bellen met: 06-16086889.

Opgave formulier: Naam: ………………………………………….. Ik doe de hele sessie mee, ja/nee

Ik doe alleen de spelregels mee omdat ik niet mee kan trainen

Het is voor ons iets nieuws maar wij rekenen op jullie medewerking, wij doen het tenslotte voor jullie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Hopelijk zien we jullie allemaal uitgerust en vol energie op 17 augustus a.s.
Bestuur COVS ’s-Hertogenbosch e.o. Namens deze, André de Vaan

NIEUWSBRIEF 2019-3

Nieuwsbrief 2019-3

 

Clubavond 15 april 2019 met spelregels.

Maandag 15 april was er de spelregelavond. 18 Deelnemers ploeterden door de schriftelijke vragen.

Daarna waren er beeldvragen met beelden van de UEFA. Om voor afwisseling te zorgen waren er voetbalvragen. Het bleek dat de spelregels beter gemaakt waren dan de voetbalvragen. Nico Opstraat was de winnaar van de spelregels en beelden. Nico had evenveel punten als Hasan Cakir, maar Nico had de beslissende vraag goed. Hij kreeg een geschenk uit handen van Bayram Cakir. Ook was er een top 3 voor de algehele avond. Op nummer 3 eindigde Hans de Laat. Nico Opstraat viel opnieuw in de prijzen, ditmaal voor plek 2. De dikverdiende winnaar was Jan Willems. Zij krijgen een mooie prijs uit handen van Bayram Cakir.

 

Namens de organisatie feliciteren wij de winnaars, bedanken wij het gilde voor de gastvrije ontvangst en willen we alle deelnemers bedanken voor hun komst.

 

Met vriendelijke groet, Timo van der Velden
 

 

Nieuwe leden.

Vince Smits  uit Berlicum Sven Valk uit  Boxtel Wico Visser uit Boxtel Colin Smits uit Boxtel Welkom binnen de COVS ’s-Hertogenbosch e.o., we hopen dat u zich snel thuis zult voelen in onze COVS-groep. Natuurlijk hopen we u snel te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.

Agenda 2019.

Zondag 7 juli 2019: Seizoenafsluiting met Jeu de Boules en BBQ. Meer informatie verder in deze nieuwsbrief. Maandag 2 september 2019: Seizoenopening, aanvang 20.00 uur. Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). Maandag 14 oktober 2019: Clubavond, aanvang 20.00 uur. Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin).
Zaterdag 14 december 2019: Kaartavond, inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur, locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin).

 

Uitslag kaartavond 17 mei 2019.

Rikken                                  Jokeren                                Rummikub 1e Frans van Boxtel                        1e Jo van Doorenmalen     1e Ingrid de Laat 2e Raymond Verhoeven    2e Nico Opstraat                  2e Betsie Oerlemans 3e Toon Hubers                   3e Ria Hubers

 

Voor de winnaars was een heerlijke aardbeientaart en voor de nummers twee een mooie zomerbloeier. Alle aanwezigen dank voor uw komst, het was gewoon gezellig met een hapje en een drankje.

 

 

 

 

Seizoenafsluiting 7 juli 2019.

Op zondag 7 juli 2019 willen we het seizoen graag afsluiten met een jeu de boules toernooi en aansluitend een barbecue. Onze huisslager Jan Verheijden zal de barbecue weer verzorgen, dus zal het u aan niets ontbreken. U moet zich wel aanmelden, dit kan tot en met 1 juli a.s., graag ook aangeven of u alleen komt of met partner. Aanmelden is noodzakelijk in verband met inkopen/bestellingen.

U moet zich aanmelden via : e-mail: andredevaan@kpnplanet.nl of bellen met André de Vaan: 06-16086889. Heeft u dieet of andere wensen deze ook graag even doorgeven. Speciaal voor onze jonge leden, is er ook de mogelijkheid om te darten, 

 

Op deze seizoenafsluiting willen we ook een loterij houden. Voor deze loterij zijn we op zoek naar prijzen. Heeft u nog leuke spullen of cadeautjes thuis waar u niets mee doet, breng deze dan mee dan kunnen we deze inzetten als prijs.

 

 

 

De seizoenafsluiting wordt gehouden bij de locatie van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). Voor de meeste leden reeds een bekend adres.

Wij zien u graag op zondag 7 juli a.s, om 11.00 uur aanvang, afsluiting rond 18.00 uur. Bestuur en Ontspanningscommissie COVS ’s-Hertogenbosch e.o.
 

Ziekenboeg.

Ons lid Jan Verheijden is opgenomen in het ziekenhuis in afwachting van zijn hartoperatie. Wij wensen Jan veel sterkte maar vooral ook een voorspoedig herstel.

 

 

AVG verklaring.          

In onze vorige editie van de nieuwsbrief heeft het bestuur u verzocht om de AVG verklaring te ondertekenen en deze graag digitaal via het secretariaat toe te sturen. lwalschots@home.nl of andredevaan@kpnplanet.nl Hierbij nogmaals een oproep aan de leden die dit nog niet gedaan hebben of er even niet aan gedacht hebben. Dank voor uw medewerking.

Bestuur en ontspanningscommissie COVS ’s-Hertogenbosch e.o.

 

Oproep

Zijn er leden die zich willen inzetten om onze website actueel te houden. Laat dit het bestuur dan even weten. Uw bijdrage en inzet wordt ook zeer gewaardeerd.
Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 31

 

spelregelavond COVS DEN BOSCH Maandag 15 April

maandag 15 april :Empelseweg 6 spelregelavond van de COVS. Vanaf 19:30 is de zaal open .Hoe is jouw spelregelkennis ?Meld je aan via ton.verkoeien@gmail.com er worden ook prijzen verdeeld voor de beste 3 spelers.

dit geldt ook voor derden die een avondje willen sparren en willen meedoen schroom niet en meld je aan.

 

alfazon
Cock van der Loo