uitnodiging ALV 2020

COVS Scheidsrechtersvereniging ‘s-Hertogenbosch e.o. Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 COVS Den Bosch e.o. Datum : Maandag 9 maart 2020 Aanvang : 20.00 uur Locatie : Gilde Rosmalen Empelseweg 7 5241 NA Rosmalen 1 Opening vergadering 2 Vaststellen Notulen ALV 2019 3 Mededelingen en ingekomen stukken 4 Jaarverslag van de secretaris 5 Jaarverslag van de penningmeester 6 Lees meer >

Nieuwsbrief 2019-4                                                                 Clubavond 14 oktober met Stan Teuben. Voor onze clubavond hebben we Stan Teuben                 Lees meer >

Seizoenopening 17 augustus 2019

Beste COVS-leden, Het bestuur wil dit jaar onze seizoenopening op een nieuwe manier gaan invullen. Na een kleine peiling onder onze leden gaan wij onze seizoenopening verplaatsen van maandag 3 september 2019 naar zaterdag 17 augustus 2019. Wat gaan we doen op zaterdag 17 augustus 2019: Training – douchen – lunch – spelregels. Waar vindt Lees meer >

NIEUWSBRIEF 2019-3

Nieuwsbrief 2019-3   Clubavond 15 april 2019 met spelregels. Maandag 15 april was er de spelregelavond. 18 Deelnemers ploeterden door de schriftelijke vragen. Daarna waren er beeldvragen met beelden van de UEFA. Om voor afwisseling te zorgen waren er voetbalvragen. Het bleek dat de spelregels beter gemaakt waren dan de voetbalvragen. Nico Opstraat was de Lees meer >