Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Overige | COVS Den Bosch e.o.

Overige

75 jarig bestaan

COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. 75 jaar jong
Op 30 November 1926 werd onze vereniging opgericht onder de naam R.K. vereniging Scheidsrechters ‘s-Hertogenbosch. De samenwerking met de KNVB was toen niet optimaal. De KNVB was in die tijd bang voor een organisatie in een organisatie Toch is men uiteindelijk met elkaar om tafel gaan zitten en hierdoor is er officieel contact gelegd tussen de KNVB en COVS. De Bossche Scheidsrechters vereniging besloot hierop zich aan te sluiten bij de COVS. U ziet een moeilijk begin van onze vereniging. Doordat sport een weerslag is van de maatschappij heeft de verruwing op en om de velden haar intrede gedaan. Hierdoor hebben wij in de loop der tijd een wisselend ledenaantal gehad. Leden hebben hun “fluit aan de wilgen gehangen” en hebben hun lidmaatschap bij ons opgezegd. Gelukkig zien we de afgelopen jaren in ons werkgebied een vermindering van molest gevallen optreden, ook doordat clubs zijn gaan inzien dat het anders moet. Ondanks de positieve ontwikkeling, blijf ik van mening dat elk molest-geval er één teveel is. Onze grootste zorg blijft op dit moment het grote tekort aan scheidsrechters. De verenigingen zijn de afgelopen periode actief bezig om leden te enthousiasmeren om verenigingscheidsrechter te worden, een goede zaak. Door het volgen van de scheidsrechterscursus leren deze scheidsrechters nog meer van en over de spelregels en het hanteren daarvan. Helaas zijn deze scheidsrechters, op een enkele uitzondering na, geen lid van de COVS, dit zou eigenlijk moeten, zeker voor ae contacten met de collega’s, het trainen van de conditie, leren van spelregels, en nog vele andere mogelijkheden die door de COVS worden geboden.

Als we alles bij elkaar tellen, kunnen we toch met enige trots zeggen dat ‘s-Hertogenbosch een gezonde vereniging is, waar veel gebeurt. Met een grote enthousiaste groep mensen, en met te vergeten mijn andere bestuursleden, wordt er veel gedaan en georganiseerd.

De jubileumcommissie is al lang van tevoren bezig geweest, om de activiteiten van ons jubileumjaar te regelen, en voorwaar met een perfect resultaat. COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. is springlevend en bruist aan alle kanten. Dit kan alleen door een goede collegialiteit en bereidheid om wat voor elkaar over te hebben en ook te doen.<br />We kunnen met grote voldoening zeggen “Den Bosch heeft weer wat”. Op naar ons eeuw feest, wat met zo’n grote en goede achterban zeker zal lukken. Als voorzitter wil ik ook met veel respect stilstaan bij hen die ons zijn ontvallen. Mijn gedachte gaan uit naar hen. Wij zouden de huidige vereniging niet zijn geweest zonder hun inbreng. Mogen zij rusten in vrede.<br />Tot slot wens ik U, de COVS en al haar leden, een bruisend slot van het jubileumjaar toe met veel geluk en voorspoed voor de toekomst.

Cees Biemans, voorzitter


Bestuurssamenstelling in 2001: Staand (vlnr): Henk den Teuling, Peter Broekmans, Cees Biemans, Cees Zoutewelle en Jan van Leijenhorst

60 jarig bestaan

C.O.V.S. groep ‘s-Hertogenbosch 60 jaar
Het is een goede gewoonte om bij een jubileum een terugblik te doen. Vaak komt men dan tot de conclusie dat er veel bereikt is en eveneens stelt men dan vast dat er nog veel werk te doen is. Ook een scheidsrechtersvereniging ontkomt daar niet aan. Uiteraard is er de afgelopen 60 jaar enorm veel goed werk verricht en men mag nu vaststellen dat er met de belangen van de scheidsrechters terdege rekening wordt gehouden. De grote wisseling in het ledenbestand dwingt de C.O.V.S. steeds opnieuw creatief bezig te zijn en voortdurend de aandacht gericht te houden op scholing en vorming van de scheidsrechters op velerlei terrein. Deze taak en opdracht houdt niet op bij een jubileum en nu bij het 60-jarig bestaan zijn deze zaken nog steeds van kracht. Verontrustend is de nog steeds toenemende agressie op en rond de velden en het aantal molestaties van scheidsrechters. De C.O.V.S. zal met alle beschikbare middelen moeten trachten dit een halt toe te roepen en terug te dringen, niet alleen voor de voetbalsport maar zeer zeker’ ook voor de totale voetbalsport die wij ook als scheidsrechter een warm hart toedragen.
Een goede samenwerking met al diegenen die daarbij betrokken zijn is daartoe een belangrijke voorwaarde.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij de afgelopen periode over die samenwerking geen klagen hebben en wij spreken gaarne de hoop uit dat die samenwerking ook in de toekomst zo zal blijven.<br />Er ligt nog veel werk voor ons en ik ben ervan overtuigd dat wij als groep C.O.V.S. ‘s-Hertogenbosch dit werk aankunnen, gezien de goede geest die er heerst in onze vereniging en de kollegiale manier waarop wij met elkaar omgaan in onze vereniging.<br />De basis voor de toekomst ligt er dus nog steeds en van daaruit gaan we weer met volle moed verder in het belang van de scheidsrechters en de voetbalsport.

Willie van de Langenberg, Voorzitter C.O.V.S.-groep ‘s-Hertogenbosch e.o.


Bestuurssamenstelling in 1986: van links naar rechts: Willie van de Langeberg (voorzitter) K. Maas (secretaris) Antoon van de Dussen (2e Penningmeester) Frans Oerlemans (lid) Martien van Buul (penningmeester) Jacques Bastiaans (vice voorzitter) Jan van Alebeek (lid)

Cock van der Loo
Autoservice Cock van der Loo