Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

laatste ronde spelregelvragen 2016-2017 | COVS Den Bosch e.o.
Nieuws

laatste ronde spelregelvragen 2016-2017

Laatste seizoen 2016-2017 ronde 10. Antwoorden zenden voor 25 juli naar jwillems1957@home.nl

De winnaar is bekend. Maar voor plek 2 zal nog gestreden moeten worden. Wordt het good old Jan van Alebeek of komt André de Vaan toch nog langszij. Succes beide!!

Vraag 1:
Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit een gewisselde speler vanaf de bank een voorwerp naar deze speler. Wat moet de scheidsrechter beslissen nadat hij het spel heeft onderbroken?

 1. Disciplinaire straf
  a. geen kaart
  b. gele kaart
  c. rode kaart
 2. Spelstraf/hervatting
  a. scheidsrechtersbal
  b. indirecte vrije trap
  c. directe vrije trap
 3. Plaats van de hervatting a. op de zijlijn waar het voorwerp het veld in kwam b. daar waar de overtreding plaats vond c. op de plaats waar de bal was op moment van onderbreken

Vraag 2:
De doelman heeft de bal zonder probleem gevangen. Een aanvaller staat rustig voor de doelman, zonder deze te hinderen. Als de doelman om deze aanvaller heen wil lopen, glijdt hem de bal uit zijn handen. Hij probeert nog tevergeefs te verhinderen dat de aanvaller in balbezit komt. Hij raakt de bal nog wel met zijn handen aan, maar de aanvaller weet de bal toch in het doel te schieten. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de doelman op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel B. Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt
C. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer met de handen aanraakte
D. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de doelman op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel. De aanvaller ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

Vraag 3:
De bal wordt door de aanvallende ploeg in de richting van het doel geschoten. Een verdediger, die zich geheel achter de doellijn in de netruimte bevindt, slaat de bal uit het doel. De bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Gele kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal.
B. Rode kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal.
C. Rode kaart voor de verdediger en een strafschop voor de aanvallende partij
D. Rode kaart voor de verdediger en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het  doelgebied.

Vraag 4:
De doelverdediger staat nabij de strafschopstip en wil een hoge bal vangen. Hij hoort echter schuin achter zich “los” roepen door een tegenstander, die juist achter de doellijn staat. De doel­verdediger steekt nu geen hand naar de bal uit en deze gaat in het doel. Hoe moet de scheidsrechter het spel nu laten hervatten?

A. Scheidsrechtersbal
B. Aftrap na geldig doelpunt
C. Directe vrije schop
D. Indirecte vrije schop

Vraag 5:
Voordat op het middenveld een directe vrije schop wordt genomen ziet de assistent-scheidsrechter dat een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander spuwt en steekt de vlag in de lucht. De vrije schop wordt genomen en pas dan reageert de scheidsrechter omdat hij via de headset door de assistent-scheidsrechter wordt geïnformeerd. Hij fluit af en geeft de speler rood. Hoe wordt nu het spel hervat?

A. Directe vrije schop over laten nemen
B. Een nieuwe directe vrije schop
C. Scheidsrechtersbal
D. Indirecte vrije schop

 

Cock van der Loo
Autoservice Cock van der Loo
//