Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Landelijk meldpunt excessen | COVS Den Bosch e.o.
Nieuws

Landelijk meldpunt excessen

Alle verenigingen in het amateurvoetbal hebben unaniem ingestemd met een veel steviger aanpak van de uitwassen op en rond de voetbalvelden. Dat heeft geleid tot een gewijzigde aanpak van excessieve overtredingen, waarvan wij u voor de start van de competitie op de hoogte hebben gesteld. In de praktijk leidde die wijziging vooral tot snellere procedures en zwaardere straffen. Deze vernieuwde manier van werken vereiste van alle betrokkenen aanpassingen. Dat gold onder andere voor de scheidsrechters, maar zeker ook voor de verenigingsvrijwilliger. Belangrijk is dat een ruime meerderheid van de verenigingen het nieuwe beleid nog steeds van harte steunt, zelfs als zij de gevolgen hiervan aan den lijve ondervinden. Zij blijven van mening dat iemand die het voetbalplezier van anderen verstoort, niet op of rond een voetbalveld thuishoort.

Om het voor scheidsrechters en verenigingen eenvoudiger te maken melding te doen van een exces is met ingang van 1 januari één landelijk, centraal meldpunt in het leven geroepen.

Het telefoonnummer van dit meldpunt is:

0800-2299555

Dit nummer is bereikbaar op zaterdag en zondag van 16.00 tot 19.00 uur.

Door het inschakelen van dit meldpunt excessen kan er direct een melding van een excessieve overtreding worden gemaakt, zodat u in samenwerking met ons de aanpak excessen nog effectiever kan laten verlopen. De verkorte procedure is te allen tijde van toepassing. Dit houdt in dat de schriftelijke verklaringen de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur binnen moeten zijn.

Om het proces en de behandeling van de tuchtzaak direct op te kunnen pakken is het dus een absolute voorwaarde dat alle excessieve overtredingen in het weekeinde telefonisch worden doorgegeven via het meldpunt. Er wordt van in ieder geval scheidsrechters en verenigingsbesturen verwacht dat zij deze procedure volgen.

Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek en/of verbaal geweld. Hieronder vallen:

  • Ernstige bedreigingen
  • Buitensporig fysiek geweld
  • Collectieve vechtpartijen
  • Buitensporig verbaal geweld

De te volgen procedure na een exces:

  1. Direct telefonisch melding maken bij het meldpunt excessen wanneer er sprake is van een excessieve overtreding op zaterdag en/of zondag tussen 16.00 en 19.00 uur. Indien een wedstrijd op een doordeweekse avond wordt gespeeld is het verzoek dit direct de eerstvolgende werkdag telefonisch te melden bij de afdeling tuchtzaken van het eigen district. Excessieve overtredingen rond wedstrijden op vrijdagavond kunnen gemeld worden op zaterdag en zondagmiddag.
  2. Het tijdig indienen van een schriftelijke verklaring
  3. Het bijwonen van een mondeling onderzoek
    U kunt de KNVB altijd om hulp vragen bij de te ondernemen stappen. U kunt van de KNVB verwachten dat met volledige inzet en grote nauwkeurigheid te werk wordt gegaan.

Wij vertrouwen op ieders medewerking.

Cock van der Loo
Autoservice Cock van der Loo
//