Ereleden en leden van verdienste

Leden die bijzondere verdiensten voor onze vereniging hebben gedaan, kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot erelid of lid van verdienste. In de 90-jarige historie van de COVS Den Bosch e.o. zijn diverse leden onderscheidden. Op deze plaats eren wij al onze gehuldigde leden uit heden en verleden!

Ereleden

Jo Brus
Theo van Geffen

Leden van verdienste

Jan van Alebeek
Cees Biemans
Jan van Leijenhorst

alfazon
Cock van der Loo