Cock van der Loo spelregelcup 2015-2016

Ronde 1

Vraag 1 :

Tijdens het nemen van een hoekschop staan twee aanvallers in het doelgebied. Om bij de bal te kunnen komen duwt de doelverdediger één van de aanvallers weg met zijn handen, waarna hij de bal over het doel stompt. Hoe moet het spel nu hervat worden ?

 1. Met een hoekschop.
 2. Met een indirecte vrije schop tegen de doelman.
 3. Met een strafschop tegen de doelman.

 

Vraag 2 :

Door het tonen van twee rode kaarten tijdens de strafschoppenserie heeft een team totaal nog maar zes spelers op het veld staan. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen ?

 1. Hij zal gewoon door gaan en de strafschoppen serie niet staken.
 2. Hij zal de strafschoppen serie staken.
 3. Hij zal alleen doorgaan als hij met de eerste vijf strafschoppen bezig is. Als na de vijfde strafschop nog geen beslissing is gevallen zal hij de strafschoppen serie staken.

 

Vraag 3 :

Een speler legt de bal op de strafschopstip omdat er een strafschop genomen moet worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal als teken dat de strafschop genomen mag worden. De speler die de bal had neergelegd loopt langzaam achteruit alsof hij een aanloop wil gaan nemen en stelt zich op net buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een medespeler van die speler het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen ?

 1. Doelpunt goedkeuren en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.
 2. Strafschop over laten nemen en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen.
 3. Strafschop over laten nemen en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.

 

Vraag 4 :

Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om de doelverdediger op onjuiste wijze het uittrappen buiten het doelgebied te beletten. De scheidsrechter moet nu :

 1. Door laten spelen.
 2. De aanvaller waarschuwen door het tonen van een gele kaart en bestraffen met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
 3. Een scheidsrechtersbal toekennen.

Vraag 5 :

Op het moment dat de scheidsrechter bezig is de z.g. muur op de juiste afstand te zetten, wordt de bal door een aanvaller plotseling in het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter als de bal op de juiste plaats stil lag toen de bal werd geschoten ?

 1. Hij zal het doelpunt goed keuren.
 2. Hij zal het doelpunt afkeuren en opnieuw laten nemen.
 3. Hij zal het doelpunt afkeuren en hervatten met een doelschop.

Antwoorden ronde 1

 1. C

De scheidsrechter zal het spel moeten onderbreken en laten hervatten met een strafschop tegen de duwende doelverdediger.

 1. A

De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

 1. C

De speler die de strafschop neemt moet duidelijk herkenbaar zijn. Het moet duidelijk zijn wie de strafschop neemt. De medespeler maakt zich schuldig aan misleiding (onsportief gedrag= gele kaart).

 1. B

Wanneer de speler het veld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter en oneerlijk voordeel behaalt door het veld opnieuw te betreden, dan moet de speler een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag.

 1. B

Een fluitsignaal is nodig bij: Vrije schoppen waarbij de muur door de scheidsrechter op de juiste afstand gezet moet worden.

 

Ronde 2

Vraag 1 :

Een speler werpt de bal in. De scheidsrechter ziet dat de speler tijdens de inworp met beide hakken op de zijlijn staat en met de rest van zijn voeten in het speelveld. De tegenpartij is van mening dat de inworp daarom niet correct is genomen en protesteert. Wat moet de scheidsrechter beslissen ?

 1. Hij fluit af omdat bij een inworp beide voeten van de speler die de inworp neemt zich achter de zijlijn moeten bevinden en laat de tegenpartij inwerpen.
 2. Hij fluit af omdat bij een inworp beide voeten van de speler die de inworp neemt zich volledig op of achter de zijlijn moeten bevinden en laat de tegenpartij inwerpen.
 3. Hij laat het spel doorgaan omdat de inworp correct is uitgevoerd.

 

Vraag 2 :

De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet de scheidsrechter dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn ?

 1. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
 2. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een inworp.
 3. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een inworp.

 

Vraag 3 :

Bij een doelschop, die te zacht wordt genomen, loopt een aanvaller van de tegenpartij te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en ontneemt hem de weg naar de bal door een onbesuisde overtreding te maken binnen het strafschopgebied. Wat moet de scheidsrechter beslissen ?

 1. Hij fluit af, toont de verdediger een gele kaart en laat de doelschop overnemen.
 2. Hij fluit af en laat de doelschop overnemen.
 3. Hij fluit af, toont de verdediger een gele kaart en kent een doelschop toe.

 

Vraag 4 :

Bij een aanval schiet een aanvaller de bal via een verdediger naar een medespeler die in buitenspelpositie staat. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen als deze medespeler de bal speelt ?

 1. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop wegens buitenspel.
 2. Hij laat doorspelen omdat de aanvaller de bal via een verdediger ontving.
 3. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een directe vrije schop wegens buitenspel.

 

Vraag 5 :

Een wisselspeler wacht bij de middenlijn om een speler te vervangen. Op welke plaats moet de vervangende speler het speelveld verlaten nadat de scheidsrechter toestemming heeft gegeven om te wisselen ?

 1. De vervangende speler moet het speelveld verlaten ter hoogte van de middenlijn.
 2. De vervangende speler moet het speelveld verlaten via een van de zijlijnen.
 3. De vervangende speler mag het veld op elke plek verlaten.

Antwoorden ronde 2

 

 1. C

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij met een gedeelte van elke voet op of achter zijlijn staat.

 1. B

Regel 15 en 12: De bal was al uit het spel (inworp) voordat de gewelddadige handeling plaatsvond (rood).

 1. A

Als een tegenstander het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is en er wordt vervolgens een overtreding begaan op deze speler door een verdediger, dan wordt de doelschop overgenomen en de verdediger ontvangt een gele kaart voor een onbesuisde overtreding.

 

 1. B

Als de tegenstander de bal bewust speelt, is er geen sprake van strafbaar buitenspel. Indien de bal onbewust via tegenstander naar medespeler gespeeld wordt, staat deze medespeler strafbaar buitenspel.

 1. C

Een speler die vervangen wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de middenlijn te verlaten.

 

Ronde 3

Vraag 1 :

De spelers staan op het veld. De wedstrijd is nog niet begonnen. De scheidsrechter ziet dat twee tegenstanders met elkaar in gevecht gaan en elkaar slaan. Welke maatregelen moet de scheidsrechter nemen ?

 1. Hij toont beide spelers de rode kaart en staat geen vervanging toe.
 2. Hij toont beide spelers de rode kaart en staat wel vervanging toe.
 3. Hij kan geen maatregelen nemen omdat de wedstrijd nog niet is begonnen.

 

Vraag 2 :

Een speler heeft het speelveld verlaten om een ander shirt aan te trekken. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij het spel onderbreekt, omdat deze speler zonder toestemming het speelveld weer betreedt ?

 1. De speler ontvangt een vermaning en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop.
 2. De speler ontvangt een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de zijlijn waar hij speelveld betrad.
 3. De speler ontvangt een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije

schop op de plaats waar de bal was, toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

 

Vraag 3 :

Nadat een strafschoppenserie is afgebroken wegens een onweersbui, verzoeken de aanvoerders de strafschoppenserie te vervolgen in het andere strafschopgebied. Mag de scheidsrechter aan dit verzoek voldoen ?

 1. Neen, de strafschoppenserie moet op het zelfde doel worden afgewerkt.
 2. Ja, alleen wanneer het doel of het veldoppervlak onbruikbaar is geworden.
 3. Ja, de scheidsrechter mag tijdens de strafschoppenserie zelf beslissen of hij wil wisselen van doel.

 

Vraag 4 :

Een speler neemt een strafschop en de bal komt tegen de doelpaal, maar als gevolg hiervan barst de bal die zich op dat moment bevindt binnen het doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter ?

 1. Strafschop laten overnemen.
 2. De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal op die lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op de plek die het dichtst gelegen is waar de bal barstte.
 3. Indirecte vrije schop tegen de thuisspelende vereniging.

 

Vraag 5 :

De inworp wordt niet genomen van de plaats die door de scheidsrechter duidelijk wordt aangegeven. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal bij een tegenstander komt ?

 1. Hij past de voordeelregel toe en laat doorspelen.
 2. Hij laat opnieuw ingooien door de tegenpartij vanaf dezelfde plaats.
 3. Hij laat opnieuw ingooien door de tegenpartij maar nu vanaf de juiste plaats.

Antwoorden ronde 3

 

 1. B

Een speler die is verwijderd voordat de wedstrijd is begonnen, mag alleen vervangen worden door één van de opgegeven wisselspelers. Hij mag vervangen worden omdat de wedstrijd nog niet was begonnen.

 1. C

Als het spel is onderbroken om een waarschuwing te geven, wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak

 1. B

Het strafschopgebied waar de strafschoppenserie wordt afgewerkt mag alleen worden veranderd wanneer het doel of het veldoppervlak onbruikbaar worden.

 1. B

Indien het leeglopen of de beschadiging een gevolg is van een aanraking met een doelpaal, dan wordt de schop niet overgenomen. In dat geval moet de scheidsrechter het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

 1. C

Omdat de spelhervatting niet op een correcte manier is uitgevoerd, zal de tegenpartij de inworp opnieuw op de juiste plaats uitvoeren.

 

Ronde 4

Vraag 1 :

Bij een blessure onderbreking in de 5e minuut, merkt de scheidsrechter dat een op het wedstrijdformulier opgegeven wisselspeler in de basis opstelling is begonnen zonder dat hij hiervan op de hoogte is gebracht. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

 1. Deze wisselspeler een gele kaart tonen en verder laten spelen.
 2. Deze wisselspeler laten meespelen en dit voorval rapporteren aan de bond.
 3. Deze wisselspeler laten meespelen, maar wel beschouwen als de eerste wissel.

 

Vraag 2 :

Een wisselspeler loopt het speelveld op en blokkeert bij de zijlijn bewust een tegenstander die de bal wil spelen. Wat beslist de scheidsrechter nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

 1. Hij zendt de wisselspeler van het veld door het tonen van een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
 2. Hij zendt de wisselspeler van het veld door het tonen van de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
 3. Hij zendt de wisselspeler van het veld door het tonen van de gele kaart en hervat met een directe vrije schop.

 

Vraag 3 :

Mag een doelverdediger vanwege een hard droog veld een trainingsbroek dragen?

 1. Ja, een trainingsbroek is een onderdeel van zijn standaarduitrusting.
 2. Ja, alleen als er medische reden daarvoor is.
 3. Neen, alleen een korte broek behoort tot de standaarduitrusting.

 

Vraag 4 :

De scheidsrechter onderbreekt het spel wegens vasthouden van een tegenstander. Daarna ziet hij het vlagsignaal van zijn assistent en hoort na overleg dat de bal voordat hij voor het doel werd geschoten geheel over de doellijn was geweest het laatst geraakt door een aanvallende speler. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

 1. Hij hervat het spel met een directe vrije schop of strafschop.
 2. Hij hervat het spel met een doelschop.
 3. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal

 

Vraag 5 :

Om te voorkomen dat een aanvaller de bal voor het doel kan plaatsen, geeft een verdediger deze aanvaller een schouderduw terwijl hij zelf de bal niet binnen speelbereik had. Wat beslist de scheidsrechter nadat de aanvaller hierdoor de bal niet meer kon spelen?

 1. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
 2. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop voor de aanvallende partij.
 3. Hij laat doorspelen.

Antwoorden ronde 4:

 1. B

Volgens een wijziging (2012) van de FiFa, zal als bij het begin van de wedstrijd, een op het wedstrijdformulier vermelde wisselspeler op het speelveld komt in plaats van een op het wedstrijdformulier vermelde speler zonder dat de scheidsrechter op de hoogte is gebracht, de scheidsrechter de betrokken wisselspeler laten meespelen en zal hij dit voorval rapporteren aan de bond.

 

 1. B

Omdat de wisselspeler ingrijpt in het spel, zal het spel onderbroken moeten worden en de speler zal een gele kaart getoond moeten worden. Het spel zal hervat moeten worden met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

 

 1. A

Doelverdedigers mogen een trainingsbroek dragen als onderdeel van hun standaarduitrusting

 

 1. B

De scheidsrechter mag alleen terugkomen op een beslissing wanneer hij inziet dat zijn beslissing onjuist was of, naar zijn oordeel, op advies van zijn assistent scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of heeft gefloten is voor het einde van de reguliere speeltijd of de verlenging.

 1. B

Schouder tegen schouder en bal binnen speelbereik en met de mogelijkheid de bal te spelen  is correcte schouderduw. Is hier geen sprake van.

 

Ronde 5

Vraag 1 :

Tijdens een strafschoppenserie toont de scheidsrechter een rode kaart tijdens het nemen van de tweede strafschop aan de doelverdediger. Wat beslist de scheidsrechter als het team van de doelverdediger hierdoor minder dan zeven spelers heeft?

 1. De scheidsrechter staakt definitief de strafschoppenserie.
 2. De scheidsrechter gaat verder met de strafschoppenserie.
 3. De scheidsrechter staakt de strafschoppenserie en wijst het andere team aan als winnaar van de strafschoppenserie

 

Vraag 2 :

Voordat de scheidsrechter een fluitsignaal geeft bij het nemen van een strafschop tijdens de wedstrijd, schiet de nemer de strafschop over het doel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

 1. Hij zal de strafschop over laten nemen.
 2. Hij kent een doelschop toe.
 3. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de verdedigende partij op de plaats van de strafschopstip.

 

Vraag 3 :

Tijdens de wedstrijd ziet de scheidsrechter dat er op de doelnetten de naam en het logo van de sponsor is aangebracht. Wat staat er in de regels vermeld hierover?

 1. Op doelnetten mag reclame worden aangebracht.
 2. Op doelnetten mag reclame worden aangebracht, maar alleen een logo en geen naam.
 3. Op doelnetten mag geen reclame worden aangebracht.

 

Vraag 4 :

Rondom ieder wedstrijdveld moet een obstakelvrije ruimte in acht worden genomen. Hoe groot moet deze uitloopruimte bedragen?

 1. Minimaal 3 meter.
 2. Minimaal 3,5 meter.
 3. Minimaal 4 meter.

 

Vraag 5 :

Een uur voor de wedstrijd wordt het veld(grasveld) i.v.m. te veel water op het veld door de scheidsrechter afgekeurd. Mag de wedstrijd nu gespeeld worden op een naast gelegen kustgrasveld?

 1. Alleen als beide teams hiermee akkoord gaan.
 2. Ja, indien het veld voldoet aan de eisen van de KNVB
 3. Alleen indien de beide teams voorzien zijn van speciaal schoeisel

Antwoorden ronde 5

 1. B

De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

 1. A

Nadat de spelers hun positie hebben ingenomen, geeft de scheidsrechter het fluitsignaal dat de strafschop genomen mag worden. Voor het nemen van een strafschop moet een fluitsignaal gegeven worden.

Er is geen reclame toegestaan op doelen, netten, vlaggenstokken of de bijbehorende vlaggen.

 1. C

Rondom ieder wedstrijdveld moet een obstakelvrije ruimte van 4 meter in acht worden genomen. Lichtmasten, ballenvangers, vlaggenmasten, beplanting, verharde paden en speelveldafzetting etc., worden als obstakels beschouwd. Dug-outs mogen op een afstand van minimaal 3 meter uit de zijlijn worden geplaatst.

 1. B

Het gebruik van een goedgekeurd kunstgrasveld is toegestaan voor alle categorieën, competities en klassen ressorterend onder het amateurvoetbal

 

Ronde 6

Vraag 1 :

Indien een vereniging van mening is dat — in een wedstrijd waar een van haar elftallen aan deelnam — door de scheidsrechter de bepalingen voor het aantal wisselspelers onjuist zijn toegepast, kan men na de wedstrijd verzoeken de wedstrijd te laten overspelen van het ogenblik af waarop de onjuiste beslissing is genomen. Binnen hoeveel tijd moet dit verzoek dan gebeuren?

 1. Binnen tweemaal 24 uur
 2. Binnen 7 dagen
 3. Binnen 6 werkdagen

Vraag 2 :

De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Een wisselspeler die als club assistent-scheidsrechter dienst doet, is het daar niet mee eens en laat dit duidelijk hoorbaar weten. De scheidsrechter loopt naar hem toe en toont hem de gele kaart. Handelt de scheidsrechter hier juist?

 1. Nee, hij had er geen aandacht aan moeten besteden.
 2. Ja, ook een wisselspeler kan een gele kaart getoond worden.
 3. Nee, hij kan dit voorval alleen rapporteren bij de bond.

Vraag 3 :

De scheidsrechter heeft het spel onderbroken, omdat een speler gewond op het speelveld ligt en direct verzorging nodig heeft. Hij hervat na de verzorging het spel met een scheidsrechtersbal. Van partij A weigeren de spelers daarbij aanwezig te zijn. Wat moet de scheidsrechter nu doen?

 1. Hij wacht totdat er wel een speler van partij A aanwezig is.
 2. In de regel staat nergens, dat de spelers aanwezig dienen te zijn. Hij laat de  scheidsrechtersbal dus gewoon plaatsvinden.
 3. Hij wijst de aanvoerder van partij A op de gevolgen van deze weigering.

Vraag 4 :

Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat er ergens iemand op een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten.

 1. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
 2. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
 3. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Vraag 5 :

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

 1. Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart  tonen.
 2. Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.
 3. Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.

Antwoorden ronde 6 : 

 1. C

Reglement Wedstrijden Amateur Voetbal artikel 35: Men kan het desbetreffende bestuur binnen zes werkdagen na de wedstrijd verzoeken de wedstrijd te laten overspelen van het ogenblik af waarop de onjuiste beslissing is genomen.

 1. C

Binnen het amateurvoetbal kunnen scheidsrechters gele en rode kaarten geven aan personen die op de bank mogen zitten. Dit geldt dus voor zowel wisselspelers als niet-spelers (trainer, verzorger, elftalbegeleider e.d.).  Het bestuursbesluit is niet van toepassing op de assistent-scheidsrechter, aangezien het bestuursbesluit uitsluitend van toepassing is op personen die op de bank zitten. Voor de assistent-scheidsrechters blijft de normale procedure van kracht. Wegzenden en melden bond.

 1. B

Elke speler mag deelnemen aan de strijd om de bal. Er is geen minimum of maximum aantal spelers vereist om een scheidsrechtersbal uit te voeren. De scheidsrechter kan niet beslissen wie er wel en niet bij een scheidsrechtersbal aanwezig mogen zijn.

 1. C

Wanneer b.v. een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel (b.v een speler pakt de bal op met zijn handen in de veronderstelling dat het spel is onderbroken), dan moet hij de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

 1. A

Scheidsrechters moeten te allen tijde alert zijn op spelers die de spelregels herhaaldelijk overtreden. In het bijzonder moeten ze er zich bewust van zijn dat, zelfs als een speler een aantal verschillende overtredingen begaat, hij nog steeds een waarschuwing moet ontvangen wegens het herhaaldelijk overtreden van de Spelregels.

 

Ronde 7

Vraag 1 :

De scheidsrechter constateert, nadat een doelpunt is gescoord en voordat het spel is hervat, dat er een toeschouwer zich op het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden, indien deze toeschouwer niet ingreep in het spel?

 1. Met een aftrap na geldig doelpunt.
 2. Met een indirecte vrije schop.
 3. Met een scheidsrechtersbal.

 

Vraag 2 :

Om welke arm moet de aanvoerder de voorgeschreven aanvoerdersband dragen?

 1. Mag zowel links als rechts.
 2. Linkerarm.
 3. Rechterarm.

Vraag 3 :

Een uitgewisselde speler loopt achter het doel langs van zijn eigen team. Als de bal over de doelman dreigt te gaan, loopt hij snel het veld op, maar kan niet verhinderen dat de bal, zonder door hem te zijn aangeraakt, in het doel verdwijnt. Welke maatregelen kan de scheidsrechter tegen deze speler nog nemen?

 1. Geen, omdat de uitgewisselde speler niet meer tot zijn team behoort.
 2. Geen, hij stelt wel de KNVB op de hoogte van het voorgevallene.
 3. Hij geeft de uitgewisselde speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart.

 

Vraag 4 :

De bal bevindt zich op het middenveld als de scheidsrechter het spel onderbreekt om een speler een waarschuwing te geven wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld na een blessure behandeling. Hoe en waar wordt het spel dan hervat?

 1. Met een indirecte vrije schop op de zijlijn of doellijn.
 2. Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.
 3. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen onderbroken werd.

 

Vraag 5 :

Tijdens een oponthoud geeft de aanvoerder aan dat hij wil wisselen. Als de vervangende speler van het speelveld is en de wisselspeler het speelveld heeft betreden, maar voordat het spel is hervat, ziet de trainer dat een andere speler zonder dat dit de bedoeling was, de te vervangen speler heeft vervangen. Hij roept deze speler terug om alsnog de beoogde speler in te zetten. Is dit toegestaan?

 1. Ja, want het spel is nog niet hervat.
 2. Nee, dit is nooit toegestaan.
 3. Dit is toegestaan, indien er nog geen drie wissels hebben plaatsgevonden.

Antwoorden ronde 7 : 

 

 1. A

Wanneer de scheidsrechter, nadat een doelpunt is gescoord en voordat het spel is hervat, constateert dat zich een extra persoon op het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord, moet de scheidsrechter het doelpunt goedkeuren als: – deze extra persoon een onbevoegd persoon was die niet ingreep in het spel. – deze extra persoon een speler, wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial was, behorende bij het team dat het doelpunt tegen kreeg.

 

 1. A

De aanvoerders van alle elftallen of teams die wedstrijden spelen, georganiseerd door of met goedkeuring van de KNVB, zijn verplicht een aanvoerdersband om de bovenarm te dragen. De kleur van deze armband moet afwijken van de kleur van het shirt en dient een breedte te hebben van ongeveer 10 centimeter.

 

 1. C

Wanneer een uitgewisselde speler het speelveld betreedt, moet de scheidsrechter het spel onderbreken of de scheidsrechter pas de voordeelregel toe. Deze speler wordt een gele kaart getoond wegens onsportief gedrag en moet het speelveld verlaten.

 1. C

De scheidsrechter moet het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

 1. C

Deze eerste wissel was definitief op het moment dat hij het speelveld betreedt. Men mag de wissel wel terugdraaien maar dat gaat ten kosten van een extra wisselspeler en kan alleen uitgevoerd worden als men nog niet alle wisselspelers heeft gebruikt

 

Ronde 8

Vraag 1 :

Door het tonen van twee rode kaarten tijdens de strafschoppenserie heeft een team totaal nog maar zes spelers op het veld staan. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

 1. Hij zal gewoon door gaan en de strafschoppen serie niet staken.
 2. Hij zal de strafschoppen serie staken.
 3. Hij zal alleen doorgaan als hij met de eerste vijf strafschoppen bezig is. Als na de vijfde strafschop nog geen beslissing is gevallen zal hij de strafschoppen serie staken.

Vraag 2 :

Bij het nemen van een strafschop tijdens de wedstrijd, komt een aanvaller te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt door de nemer over het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Doelschop.
 2. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de strafschopstip.
 3. Indirecte vrije schop op de plaats waar de speler te vroeg toeliep.

Vraag 3 :

Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om de doelverdediger op onjuiste wijze het uittrappen te beletten. De scheidsrechter moet nu:

 1. Door laten spelen.
 2. De aanvaller waarschuwen door het tonen van een gele kaart en bestraffen met een  indirecte vrije schop
 3. Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij

Vraag 4 :

Een doelverdediger staande binnen zijn eigen strafschopgebied maar buiten het doelgebied, slaat de bal over de doellijn die door een medespeler doelbewust met de voet is teruggespeeld. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij kent een indirecte vrije schop toe voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakte.
 2. Hij kent een doelpunt toe of hervat het spel met een indirecte vrije schop.
 3. Hij kent een doelpunt toe.

Vraag 5 :

Partij A krijgt buiten het eigen strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het veld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij laat doorspelen.
 2. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing en de vrije schop wordt overgenomen.
 3. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd
  genomen een indirecte vrije schop toegekend.

Antwoorden ronde 8 : 

 

 1. A

De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

 

 1. C

Als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding

 1. B

Als de scheidsrechter van oordeel is dat de speler oneerlijk voordeel behaalt door het veld opnieuw te betreden, dan moet de speler een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag.

 1. B

Indien de bal in het doel verdwijnt zal de scheidsrechter de voordeelregel toepassen en een doelpunt toekennen. Slaat hij echter de bal over of naast het doel over de doellijn dan zal een indirecte vrije schop worden toegekend.

 1. A

Hier wordt niet door de nemer van de vrije schop de zgn. truc uitgehaald. De nemer heeft alleen de bal opgewipt en dan is de medespeler vrij om de bal te spelen. Deze medespeler speelde de bal niet met de voet maar met de knie.

 

Ronde 9

Vraag 1 :

Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop via de doelverdediger in het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hoekschop overnemen, omdat de bal tweemaal door dezelfde speler werd gespeeld.
 2. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.
 3. Het doelpunt wordt goedgekeurd.

 

Vraag 2 :

Tijdens het spel verlaat de bal, nadat deze door een verdediger is getrapt, precies over de hoekvlag het speelveld. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?

 1. Hij laat het spel hervatten met een inworp voor de aanvallende partij.
 2. Hij laat het spel hervatten met een inworp voor de verdedigende partij.
 3. Hij laat het spel hervatten met een hoekschop.

  

Vraag 3 :

Een speler werpt de bal op onjuiste wijze in, doch, omdat de bal bij een tegenstander terecht komt die binnen het speelveld staat, laat de scheidsrechter doorspelen. Is dit juist?

 1. Ja, hij kent de voordeelregel toe.
 2. Neen, de tegenpartij moet nu inwerpen.
 3. Neen, de inworp moet worden overgenomen door dezelfde partij.

 

Vraag 4 :

Als de bal uit een doelschop op weg is naar de (16,5 meter) lijn van het strafschopgebied, komt een aanvaller het strafschopgebied binnen lopen. Hij wordt nu door een verdediger die mee gelopen is binnen dit gebied vastgehouden waardoor de aanvaller ten val komt. Hoe reageert de scheidsrechter?

 1. Hij toont de verdediger een gele kaart en diens partij krijgt een strafschop tegen.
 2. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat de doelschop overnemen.
 3. Hij laat de doelschop overnemen. Disciplinaire straffen kunnen niet worden gegeven omdat de bal nog niet in het spel is.

Vraag 5 :

De verdediger gooit de bal bij een inworp rechtstreeks terug op zijn eigen doelverdediger, die binnen zijn strafschopgebied de bal in zijn handen neemt en ver het veld inschiet. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

 1. Doorspelen.
 2. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij.
 3. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij en de doelverdediger ontvangt een waarschuwing.

 

Antwoorden ronde 9 : 

 

Als de nemer de bal voor de tweede keer speelt voordat deze is geraakt door een andere speler, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij.

 1. A

Als de bal over de hoekvlagstok het speelveld verlaat, dan wordt het spel hervat met een inworp.

 1. B

Als de bal niet correct wordt ingeworpen, wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij.

 

 1. B

Indien een tegenstander het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is en er wordt vervolgens een overtreding begaan op deze speler door een verdediger, dan wordt de doelschop overgenomen en de verdediger ontvangt eventueel een waarschuwing of wordt van het veld verwijderd, al naar gelang de aard van de overtreding.

 1. B

Er zal een indirecte vrije schop worden toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding

 

Ronde 10

Vraag 1 :

Een elftalleider in het A.V. komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet hij nu verder handelen?

 1. De scheidsrechter stuurt de elftalleider van het veld en hervat met een scheidsrechtersbal.
 2. De scheidsrechter stuurt de elftalleider van het veld door het tonen van een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
 3. De scheidsrechter stuurt de elftalleider van het veld door het tonen van een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

 

Vraag 2 :

Een speler meldt zich af en wordt door een andere speler vervangen. Even later loopt de afgemelde speler ter hoogte van de middenlijn van de spelersbank het speelveld weer in en trapt de bal in de richting van het doel van de tegenpartij. Wat moet de scheidsrechter doen?

 1. De speler wordt een gele kaart getoond en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar hij de bal raakte.
 2. De speler wordt een gele kaart getoond en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
 3. De speler wordt een gele kaart getoond en het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal

 

Vraag 3 :

Tijdens een behandeling buiten het speelveld wegens een blessure beledigt deze speler een wisselspeler die aan het warm lopen is. De scheidsrechter onderbreekt het spel op verzoek van de assistent en hoort dan wat er gebeurd is. Hoe moet de scheidsrechter nu handelen?

 1. Hij toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
 2. Hij toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
 3. Hij toont de speler een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal bij de zijlij

Vraag 4 :

Omdat de wedstrijd wordt gespeeld op een veld zonder afrastering, houdt een toeschouwer de bal tegen, die anders over de zijlijn zou zijn gegaan. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten?

 1. Met een inworp tegen de partij die als laatste de bal heeft aangeraakt.
 2. Met een inworp voor de verdedigende partij.
 3. Met een scheidsrechtersbal.

 

Vraag 5 :

Als de spelers gereed staan voor de beginschop beledigt een speler zijn tegenstander op grove wijze en wordt gelijk door scheidsrechter van het speelveld gestuurd. Mag zijn aanvoerder deze speler nu nog vervangen?

 1. Neen, het team moet met 10 spelers de wedstrijd beginnen.
 2. Ja, hij mag het team nog completeren, maar er behoeft niet opgewacht te worden
 3. Ja, de scheidsrechter zal wachten met de beginschop totdat een wisselspeler zijn plaats heeft ingenomen.

Antwoorden ronde 10 : 

 

 1. B

Scheidsrechters kunnen (A.V.) gele en rode kaarten tonen aan personen op de bank. Bij het geven van gele en rode kaarten aan niet-spelers, niet zijnde de trainer of coach(verzorger, elftalbegeleider e.d.) vindt een aparte rapportage plaats door de S. aan de tuchtcommissie.

 1. B

Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt moet het worden hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

Als de speler al buiten het speelveld is en dan een overtreding begaat, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

 1. C

Als een toeschouwer het speelveld betreedt, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

 

 1. B  

Wanneer een speler vóór de wedstrijd iemand beledigd en een rode kaart wordt getoond mag door een andere speler worden vervangen, omdat de wedstrijd nog niet is begonnen