Spelregelvragen 2016-2017 ronde 2

Nieuwsgierig naar de antwoorden Ronde 1 zie kopje Spelregels

Ronde 2

Vraag 1

Terwijl partij A in de aanval is, ziet de scheidsrechter dat een speler van deze partij binnen zijn eigen strafschopgebied een tegenstander probeert te slaan. Die tegenstander weet echter de klap te ontwijken. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn in deze situatie?

 1. Een strafschop toekennen en de slaande speler wegsturen door het tonen van de rode kaart
 2. Hij laat gewoon doorspelen, omdat de speler niet geraakt werd
 3. Geen spelstraf, maar wel een waarschuwing door het tonen van de gele kaart
 4. Geen spelstraf, maar bij de eerstvolgende onderbreking wel de speler de rode kaart tonen.

 

Vraag 2

Op slag van rust wordt door partij een doelpunt gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, maar in plaats van nog te laten aftrappen, fluit hij onmiddellijk af voor de rust. Terwijl iedereen nog op het speelveld is, krijgt de scheidsrechter van zijn assistent te horen dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen als hij het advies overneemt?

 1. Hij keurt het doelpunt alsnog af, toont de aanvaller een gele kaart en besluit te gaan rusten.
 2. Hij kent het doelpunt toe, want hij had al gefloten voor de rust.
 3. Hij keurt het doelpunt af en besluit te gaan rusten.
 4. Omdat men nog op het speelveld aanwezig is, kan hij nog op zijn beslissing terugkomen en zal het doelpunt alsnog afkeuren, de speler eventueel een persoonlijke straf geven, om daarna te gaan rusten.

 

Vraag 3

Er moet een spelerswissel plaatsvinden. Op het moment dat de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten en op de bank wil plaatsnemen, beledigt hij de assistent-scheidsrechter, die klaar staat met de wisselspeler en diens uitrusting aan het controleren is. De assistent-scheidsrechter laat dit de scheidsrechter weten. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

 1. Hij toont de speler de gele kaart en laat de wisselspeler het veld betreden, want de wissel is aangekondigd.
 2. Hij toont de speler de rode kaart en laat de wisselspeler het veld betreden, want de wissel is afgerond.
 3. Hij toont de speler de rode kaart en staat de wisselspeler niet toe het veld te betreden.
 4. Hij toont de speler de rode kaart, maar staat nog wel een wisselspeler toe als er nog geen 3 wisselspelers zijn gebruikt.

 

Vraag 4

Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan gewelddadig gedrag tegenover een medespeler binnen het speelveld, maar buiten zijn eigen strafschopgebied. De overtredende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart. De Scheidsrechter hervat het spel nu met een:

 1. strafschop
 2. indirecte vrije schop
 3. scheidsrechtersbal
 4. directe vrije schop

 

 

Vraag 5

Terwijl de bal in het spel is loopt een wisselspeler het veld in. Een speler ziet dit, loopt er naar toe en geeft deze een klap. Moet de scheidsrechter hier iets tegen doen?

 1. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije trap op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
 2. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een  scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.
 3. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije trap of strafschop.
 4. Ja, de speler krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije trap op de plaats van de overtreding.

Antwoorden zenden naar  jwillems1957@home.nl en ding mee naar de thuiswinnaar 2016-2017.

 

alfazon
Cock van der Loo
//