Spelregelvragen Ronde 3

Spelregelvragen  2016-2017 ronde 3   Antwoorden ronde 2 onder kopje spelregels

 

Vraag 1
Een veldspeler neemt een vrije schop binnen het eigen strafschopgebied, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand.
Wat beslist de scheidsrechter?
A: Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal.
B: Vrije schop overnemen.
C: Strafschop wegens het spelen van de bal met de hand.

 

Vraag 2  
Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt.
Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal in het doel gaat?
A: Hij laat de strafschop overnemen en toont de schreeuwende aanvaller een gele kaart.
B: Hij keurt het doelpunt af en hervat met een directe vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller
C: Hij keurt het doelpunt af, hervat met een indirecte vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller en toont deze de gele kaart.

Vraag 3 
Nadat er een doelpunt is gescoord en voordat het spel is hervat, informeert de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter dat de verzorger (teamofficial) van het team dat het doelpunt scoorde zich (nog) in het doelgebied bevond toen het doelpunt werd gescoord en hij (de assistent-scheidsrechter) daardoor geen volledig overzicht had op de situatie.
Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
A: Hij keurt het doelpunt af omdat de verzorger ingreep in het spel en hervat het spel met een directe vrije schop voor de tegenpartij op een willekeurige plaats in het doelgebied.
B: Hij keurt het doelpunt af omdat de verzorger ingreep in het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn. C: Hij keurt het doelpunt goed

Vraag 4
Tijdens de wedstrijd loopt een wisselspeler het speelveld in om te wisselen met een speler, terwijl het spel gewoon doorgaat. De scheidsrechter ziet dit en onderbreekt hiervoor het spel. Hij stuurt de wisselspeler terug naar de zijlijn en laat hem pas weer toe nadat de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten.
Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?
A: Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B: Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
C: Met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler op de plaats waar de wisselspeler stond toen hij werd teruggestuurd.

Vraag 5
Een wisselspeler loopt van de spelersbank het speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied trapt hij een tegenstander. De scheidsrechter heeft het trappen van de twaalfde speler zien gebeuren.
Hoe reageert hij?
A: Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een scheidsrechtersbal.
B: Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een strafschop.
C: Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een indirecte vrije schop.
alfazon
Cock van der Loo
//