50 jarig bestaan

‘N mooie toekomst
Vijftig jaar worden betekent in het normale mensenleven het bereiken van de top in de Ievenscurve. Daarna komt het kleinste deel, waarbij het actieve en idealistische deel plaats maakt voor het passieve en meer beschouwende stuk. Hier ligt een gemeenschap welke praktisch elk jaar verjongd wordt door natuurlijke aanwas. Hierdoor blijft het aactieve en ideële gelukkig steeds overheersen. Dit betekent, dat een goede scheidsrechtersvereniging dan ook altijd jong, aktief, levendig en soms onstuimig is met alle problemen, die elk groeiproces met zich meebrengt. Het is als een goed gefundeerd huis, waarin steeds jonge mensen bijkomen, elk met hun eigen wensen over inrichting en verbouwing. Gelukkig waren de fundamenten goed en zorgden de huisbewaarders ervoor dat alle veranderingen uiteindelijk in een verfraaiing resulteerden, ondank het stof en de onrust, die bij elke verbouwing optreden. Eigenlijk is een scheidsrechtersvereniging het ideaalbeeld van een mensenleven: steeds jong en in volle groei, ’n mooie toekomst. Dank aan al degenen, die stonden bij het leggen van het fundament, ook dank aan allen die fungeerden als huisbewaarder, maar vooral dank aan die er in hebben gewoond.
Gelet op de veranderde mentaliteit binnen de totale gemeenschap, zal het een kunst zijn steeds opnieuw mensen te vinden, die bereid zijn naar beste kunnen de vereniging te dienen. Voor de scheidsrechter betekent dit; dat hij zich moet wegcijferen voor het belang van de voetbalsport en voor een bestuurder het knecht zijn van iedereen. Dit ideaal is het fundament voor de komende jaren van onze vereniging.

Martien van Buul  Vice-voorzitter Scheidsrechters vereniging Kring ‘s-Hertogenbosch


Bestuurssamenstelling COVS Kring ‘s-Hertogenbosch in 1976 van links naar rechts: Theo van Geffen, Rien van Es, Martien van Buul, Wim Polman, Jan van Alebeek en Jo Brus Op de achtergrond de clubvlag aangeboden door onze Beschermvrouwe Mevrouw Joke van der Zande-Dobbelsteen

Vers is het lekkerst
//