60 jarig bestaan

C.O.V.S. groep ‘s-Hertogenbosch 60 jaar
Het is een goede gewoonte om bij een jubileum een terugblik te doen. Vaak komt men dan tot de conclusie dat er veel bereikt is en eveneens stelt men dan vast dat er nog veel werk te doen is. Ook een scheidsrechtersvereniging ontkomt daar niet aan. Uiteraard is er de afgelopen 60 jaar enorm veel goed werk verricht en men mag nu vaststellen dat er met de belangen van de scheidsrechters terdege rekening wordt gehouden. De grote wisseling in het ledenbestand dwingt de C.O.V.S. steeds opnieuw creatief bezig te zijn en voortdurend de aandacht gericht te houden op scholing en vorming van de scheidsrechters op velerlei terrein. Deze taak en opdracht houdt niet op bij een jubileum en nu bij het 60-jarig bestaan zijn deze zaken nog steeds van kracht. Verontrustend is de nog steeds toenemende agressie op en rond de velden en het aantal molestaties van scheidsrechters. De C.O.V.S. zal met alle beschikbare middelen moeten trachten dit een halt toe te roepen en terug te dringen, niet alleen voor de voetbalsport maar zeer zeker’ ook voor de totale voetbalsport die wij ook als scheidsrechter een warm hart toedragen.
Een goede samenwerking met al diegenen die daarbij betrokken zijn is daartoe een belangrijke voorwaarde.
Wij prijzen ons gelukkig dat wij de afgelopen periode over die samenwerking geen klagen hebben en wij spreken gaarne de hoop uit dat die samenwerking ook in de toekomst zo zal blijven.<br />Er ligt nog veel werk voor ons en ik ben ervan overtuigd dat wij als groep C.O.V.S. ‘s-Hertogenbosch dit werk aankunnen, gezien de goede geest die er heerst in onze vereniging en de kollegiale manier waarop wij met elkaar omgaan in onze vereniging.<br />De basis voor de toekomst ligt er dus nog steeds en van daaruit gaan we weer met volle moed verder in het belang van de scheidsrechters en de voetbalsport.

Willie van de Langenberg, Voorzitter C.O.V.S.-groep ‘s-Hertogenbosch e.o.


Bestuurssamenstelling in 1986: van links naar rechts: Willie van de Langeberg (voorzitter) K. Maas (secretaris) Antoon van de Dussen (2e Penningmeester) Frans Oerlemans (lid) Martien van Buul (penningmeester) Jacques Bastiaans (vice voorzitter) Jan van Alebeek (lid)

Vers is het lekkerst
//