75 jarig bestaan

COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. 75 jaar jong
Op 30 November 1926 werd onze vereniging opgericht onder de naam R.K. vereniging Scheidsrechters ‘s-Hertogenbosch. De samenwerking met de KNVB was toen niet optimaal. De KNVB was in die tijd bang voor een organisatie in een organisatie Toch is men uiteindelijk met elkaar om tafel gaan zitten en hierdoor is er officieel contact gelegd tussen de KNVB en COVS. De Bossche Scheidsrechters vereniging besloot hierop zich aan te sluiten bij de COVS. U ziet een moeilijk begin van onze vereniging. Doordat sport een weerslag is van de maatschappij heeft de verruwing op en om de velden haar intrede gedaan. Hierdoor hebben wij in de loop der tijd een wisselend ledenaantal gehad. Leden hebben hun “fluit aan de wilgen gehangen” en hebben hun lidmaatschap bij ons opgezegd. Gelukkig zien we de afgelopen jaren in ons werkgebied een vermindering van molest gevallen optreden, ook doordat clubs zijn gaan inzien dat het anders moet. Ondanks de positieve ontwikkeling, blijf ik van mening dat elk molest-geval er één teveel is. Onze grootste zorg blijft op dit moment het grote tekort aan scheidsrechters. De verenigingen zijn de afgelopen periode actief bezig om leden te enthousiasmeren om verenigingscheidsrechter te worden, een goede zaak. Door het volgen van de scheidsrechterscursus leren deze scheidsrechters nog meer van en over de spelregels en het hanteren daarvan. Helaas zijn deze scheidsrechters, op een enkele uitzondering na, geen lid van de COVS, dit zou eigenlijk moeten, zeker voor ae contacten met de collega’s, het trainen van de conditie, leren van spelregels, en nog vele andere mogelijkheden die door de COVS worden geboden.

Als we alles bij elkaar tellen, kunnen we toch met enige trots zeggen dat ‘s-Hertogenbosch een gezonde vereniging is, waar veel gebeurt. Met een grote enthousiaste groep mensen, en met te vergeten mijn andere bestuursleden, wordt er veel gedaan en georganiseerd.

De jubileumcommissie is al lang van tevoren bezig geweest, om de activiteiten van ons jubileumjaar te regelen, en voorwaar met een perfect resultaat. COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. is springlevend en bruist aan alle kanten. Dit kan alleen door een goede collegialiteit en bereidheid om wat voor elkaar over te hebben en ook te doen.<br />We kunnen met grote voldoening zeggen “Den Bosch heeft weer wat”. Op naar ons eeuw feest, wat met zo’n grote en goede achterban zeker zal lukken. Als voorzitter wil ik ook met veel respect stilstaan bij hen die ons zijn ontvallen. Mijn gedachte gaan uit naar hen. Wij zouden de huidige vereniging niet zijn geweest zonder hun inbreng. Mogen zij rusten in vrede.<br />Tot slot wens ik U, de COVS en al haar leden, een bruisend slot van het jubileumjaar toe met veel geluk en voorspoed voor de toekomst.

Cees Biemans, voorzitter


Bestuurssamenstelling in 2001: Staand (vlnr): Henk den Teuling, Peter Broekmans, Cees Biemans, Cees Zoutewelle en Jan van Leijenhorst

Vers is het lekkerst
//