Algemene jaarvergadering 25 maart a.s.

Beste leden en begunstigers,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op maandag 25 maart a.s. aanvang 20.00 uur.

Locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7  te Rosmalen (ingang tegenover de oude ingang van Intratuin).

Agenda Algemene Leden Vergadering 2019 COVS Den Bosch e.o.

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen algemene leden vergadering 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie/decharge bestuur
 7. Benoeming van de kascommissie
 8. Samenstelling bestuur
 9. Begroting 2019
 10. Vaststellen van de contributie 2019
 11. Samenwerking met Fc Den Bosch
 12. AVG wetgeving
 13. Onderscheidingen jubilarissen
 14. v.t.t.k. en rondvraag

Afbeeldingsresultaat voor covs den bosch logo

Vers is het lekkerst
//