Bossche arbiters vragen COVS-voorzitter hemd van het lijf

Tijdens de Week van de Scheidsrechter was landelijk COVS-voorzitter Pol Hinke te gast op onze clubavond. De scheidsrechters uit Den Bosch en omgeving vroegen tijdens de interactieve avond Hinke het hemd van het lijf. De landelijk voorzitter lichtte zijn antwoorden uitgebreid toe en gaf de huidige situatie van de COVS aan. De avond begon met enkele stellingen waarmee kennis gemaakt werd met de gastspreker.

Pol Hinke

COVS-voorzitter Pol Hinke geef toelichting.

De samenwerking met de KNVB omschreef Hinke als goed en beter dan in voorgaande jaren. De COVS wordt

steeds meer betrokken bij het nieuwe beleid. Na in december de leiding over de landelijke belangenorganisatie te hebben stelt Pol Hinke zich o.a. ten doel om het dalende aantal leden een halt toe te roepen. Een andere bedreiging zijn scheidsrechtersverenigingen die de overkoepelende organisatie (dreigen te) verlaten. Het digitaliseren van het blad wil nog wel eens tot flinke discussies leiden en riep ook tijdens de clubavond vragen op. De belofte om leden zonder mailadres tegemoet te komen leidde tot positieve reacties vanuit de zaal. Ten slotte gaf de 35-jarige inwoner van Almere nog een advies aan scheidsrechtersverenigingen mee: ‘De maatschappij verandert. Speel hier op in door het activiteitenaanbod te vernieuwen, trainingen en spelregels op de jeugd te richten (evt. in digitale vorm)’.

Zaal

De aanwezige (ex-)scheidsrechters luisterden aandachtig en stelden kritische vragen aan de COVS-voorzitter.

Al met al een zeer geslaagde avond voor onze leden!

Vers is het lekkerst
//