Voorzitter
Timo van der Velden
Contact: voorzitter@covsdenbosch.nl 

Secretaris
Yoerak van Voorst
Contact: secretaris@covsdenbosch.nl 

Penningmeester
Bayram Cakir
Contact:  penningmeester@covsdenbosch.nl 

Bestuurslid Ontspanningscommissie
Andre de Vaan
Contact: andredevaan@kpnplanet.nl 

X:
https://twitter.com/covsdenbosch

Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/covs.denboscheo.5

Instagram:
 https://www.instagram.com/covs_den_bosch

Rekeningnummer: NL48 RABO 0367 1583 53
Naam: COVS Kring ‘s-Hertogenbosch