Herziening strafcodes in amateurvoetbal

Naast een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen en uitbreiding van het schikkingsvoorstel, kent tuchtzaken amateurvoetbal per 1 juli 2014 (seizoen 2014/’15) nog een wezenlijke verandering: een herziening van de strafcodes. Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor spy phone listening device gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht. Alle gele kaarten worden ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. Daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Eenvoudiger, sneller en herkenbaarder In aanvulling hierop zijn er eenvoudig in te vullen (gesloten) specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd. Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe professional dissertation writing service strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen. De acht strafcodes op een rij Strafcode 1: Gele kaart Strafcode 2: Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) Strafcode 5: Beledigen Strafcode 6: Bedreigen Strafcode 7: Spuwen Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials Ook voor het zaalvoetbal De(zelfde) codes zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de (digitale) specificatievragen voor alle klassen toe te passen. Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te essay leveren. Instructievideo De KNVB brengt verenigingen en scheidsrechters de komende tijd via meerdere kanalen op de hoogte van de nieuwe strafcodes en de gewijzigde procedures, onder meer online via illustratievoorbeelden en (in augustus) een instructievideo. Zijn er desondanks nog onduidelijkheden, dan essay writing kunnen verenigingen en scheidsrechters zich richten tot het district. Verder is het mogelijk handig om het Spelregelboekje bij de hand te hebben en in algemene zin bekend te zijn met de inhoud hiervan. Meer informatie Evenals de twee andere veranderingen in tuchtzaken amateurvoetbal, leidt ook de herziening van de strafcodes tot vereenvoudigde tuchtprocedures en levert deze onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen op. Bron: KNVB.nl

Vers is het lekkerst
//