De COVS Den Bosch e.o. is aangesloten bij de Centrale Logo COVS NederlandOrganisatie van Voetbal Scheidsrechters. Deze koepelorganisatie van 70 afzonderlijke scheidsrechtersverenigingen is verspreid over heel Nederland. De COVS behartigt op landelijk niveau de belangen van de voetbalarbitrage.

De lidverenigingen zijn verdeeld over een aantal districten. In district Zuid I zijn dertien scheidsrechtersverenigingen actief. De COVS Den Bosch e.o. is één van de grootste scheidsrechtersverenigingen in Nederland.  Als lid van de groep Den Bosch e.o. ben je automatisch ook lid van de landelijke COVS. Je kunt daardoor onder andere gebruik maken van een verzekering én ontvangt negen keer per jaar het landelijke vakblad De Scheidsrechter.

COVS Nederland

De COVS Nederland werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met de KNVB en haar districten. Met de KNVB en de districten worden alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter besproken. De overkoepelende organisatie is vertegenwoordigd in de Werkgroep Scheidsrechters Amateurvoetbal, in de commissie scheidsrechtersopleidingen en in de scheidsrechters- en spelregelcommissie zaalvoetbal. De COVS Nederland organiseert voor alle scheidsrechters jaarlijks de conditietesten en heeft een eigen digitaal vakblad “De Scheidsrechter”, dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten. De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent. Daarnaast worden spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen georganiseerd. Tot slot worden eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal georganiseerd.

Meer weten over de landelijke COVS? Kijk dan op www.covs.nl.