Het bestuur van COVS Kring ‘s-Hertogenbosch bestaat uit 7 leden.

Voorzitter
Timo van der Velden
e-mail: voorzitter@covsdenbosch.nl

Secretaris
Yoerak van Voorst
e.mail. secretaris@covsdenbosch.nl 

Penningmeester
Bayram Cakir
e-mail. penningmeester@covsdenbosch.nl

Bestuurslid Ontspanningscommissie
Andre de Vaan
e-mail. andredevaan@kpnplanet.nl

Algemeen bestuurslid
Colin Smits
e-mail. colinsmits1991@gmail.com

Algemeen bestuurslid
Olle Steenbergen
e-mail. Olle17juli@gmail.com