De historie van Scheidsrechtersvereniging Den Bosch e.o. gaat terug naar 1926. Begonnen met een groep van 20 scheidsrechters zijn we inmiddels uitgegroeid tot een onderdeel van de voetbalcultuur in en rondom Den Bosch. Al vele jaren ondersteunen wij onze leden bij het uitoefenen van hun hobby: fluiten.

Oprichting

Strijdbaar was men toen. Keihard werken voor de rechten van de scheidsrechters. Dat was eigenlijk de aanleiding voor het oprichten, op 30 november 1926, van de Scheidsrechtersvereniging Den Bosch e.o. De vereniging bestond toen uit een groep van ongeveer 20 personen, die regelmatig besprekingen hielden over het leiden van

Historie COVS - oude logo

Oude logo COVS

voetbalwedstrijden en het leggen en verstevigen van onderlinge contacten. De naam van de opgerichte vereniging luidde: R.K. vereniging Scheidsrechters ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Wij hielden ons uitsluiten bezig met het leiden van voetbalwedstrijden in de R.K.F. (later I.V.C.B.) en R.K.V.B. Noord Brabant. Het aantal leden groeide gestaag, uit Vlijmen, Haarsteeg, Boxtel, Veghel etc. sloten vele scheidsrechters zich bij onze vereniging aan.
In 1940 volgde de samensmelting van de KNVB en de IVCB. Alle arbiters van de IVCB kwamen automatisch terecht bij de KNVB, de overigen kregen wedstrijden toegewezen door de Brabantse Bond.

Aansluiting bij de COVS

De samenwerking met de KNVB was in de jaren ’40 niet zo best, de plaatselijke bonden en de KNVB waren bevreesd voor een staat in de staat: de COVS en de KNVB. Uiteindelijk volgde meer centralisatie: de regionaal getinte voetbalafdelingen gingen langzaam op in de landelijke KNVB, onze groep sloot zich aan bij de landelijke COVS. Voor de groep ‘s-Hertogenbosch verschenen aanvankelijk donkere wolken toen wij ons aansloten bij de COVS. Deze moeilijkheden werden zeer snel en feilloos opgelost. Uiteraard durven wij inmiddels te stellen dat de COVS een organisatie is die er mag zijn en waaruit zeer veel goeds is voortgekomen.

Na de oorlog

De Tweede Wereldoorlog sloeg in onze vereniging niet te helen gaten. Na de oorlog richtte onze vereniging zich langzaam weer op. Enkele leden klopten op de deur van het betaalde voetbal en er werden voor het eerst in de historie trainingen georganiseerd. Ook de opkomst op de spelregelavonden werd steeds beter. De communicatie met de landelijke COVS, de KNVB en de afdeling Noord-Brabant wordt steeds beter. Het ledenaantal in de jaren ’70 verdubbelde zich van 90 tot 180 leden. Op 7 augustus 1974 kreeg onze vereniging zelfs de Koninklijke Goedkeuring van Koningin Juliana. Onze vereniging won op het landelijke COVS-toernooi niet alleen het toernooi maar ook de sportiviteitsbeker.

Periode van bloei

De jaren ’80 en ’90 gaan als zeer succesvol de geschiedenisboeken in. Onze groep is altijd financieel gezond geweest en heeft lange tijd via het clubblad Fluit-info zeer intensief gecommuniceerd met de leden. Onze groep heeft zich zowel in de historie als in het heden op districts- en landelijk niveau kritisch opgesteld, met steeds op de eerste plaats het belang van onze leden. Op zowel voetbal- als spelregelgebied mocht Den Bosch zich kronen tot ’s lands beste. Er werd jarenlang met de top van Nederland meegestreden op spelregelwedstrijden.

Heden

Logo COVS Den Bosch sinds 2014

Logo COVS Den Bosch sinds 2014

In de laatste jaren is het ledenbestand helaas wat gekrompen. Daar tegenover staan de stappen die gezet zijn op kwalitatief vlak van de trainingen en de spelregelavonden. er worden nieuwe activiteiten geïntroduceerd en de samenwerking met omliggende voetbalverenigingen is geïntensiveerd. Onze vereniging gaat met zijn tijd mee en communiceert sinds de eeuwwisseling steeds meer digitaal met haar leden. Er werd een nieuw logo opgezet, een nieuwe gebruiksvriendelijke website en een jong bestuur waardoor in de vereniging nieuw leven werd geblazen. Op 6 april 2020 werd tijdens de jaarlijkse ALV besloten om van vijf naar zeven bestuursleden te gaan onder leiding van de jongste COVS-voorzitter van Nederland, Timo van der Velden (20 jaar).

Behaalde prijzen

NK voor Voetbalscheidsrechters
Veldvoetbal C.O.V.S. Den Bosch
1973 1ste Nederland kampioen C.O.V.S. Wateringen
1974 tot halve finale toen eruit L.K.S. C.O.V.S. Venray
1990 9de plaats te Utrecht

Nederlans kampioenschap spelregels voor C.O.V.S. Teams
1973 Nederlandskampioen
1973 Zuid 1 1ste
1974 Harrie Waterschoot Beker
1978 Zuid 1 1ste
1983 Landelijk 3e naar Barrage
1986 Nederlands kampioen Tilburg
1986 Supercup 2de
1989 Landskampioenschap 3de
1989 Supercup 1ste
1991 Supercup 1ste
1991 Spelregelkampioen
2002 Landelijk 6de
2017 Landelijk 3de naar barrage
2018 Landelijk 3de

In de jaren ’50 vijf van de zeven jaar spelregelkampioen van Zuid-Nederland.
In 1991 is J.W.P. den Laat spelregelkampioen van het veldvoetbal geworden.
In 2001 is J. van Alebeek spelregelkampioen van het zaalvoetbal geworden.
In 2006 is J. van Alebeek spelregelkampioen van het Futsal geworden.