Op deze pagina staan de Statuten van onze vereniging. Statuten COVS Den Bosch e.o.Het bestuur van de COVS Den Bosch e.o. heeft eind 2014 een huishoudelijk reglement opgesteld ter aanvulling op de bestaande statuten. Het huishoudelijk reglement is uiteraard ook beschikbaar.

Op de Algemene Ledenvergadering van februari 2015 is het huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd. Het huishoudelijke reglement dient daardoor per februari 2015 als aanvulling op de reeds bestaande statuten.

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 november 2021 is het huishoudelijk reglement herzien. Per 15 november 2021 dient het huishoudelijk reglement hieronder als aanvulling op de reeds bestaande statuten.

Statuten COVS Den Bosch e.o.