Rapportage vernieuwd

Alle scheidsrechters en rapporteurs zijn door de KNVB geïnformeerd over het nieuwe systeem dat vanaf het seizoen 2015-2016 voor de rapportage van scheidsrechters gebruikt zal gaan worden. Het nieuwe beoordelingssysteem is opgesteld op basis van 24 competenties om iedere scheidsrechter prescription cialis cost op zijn eigen niveau te laten fluiten. De competenties http://cialiscoupon-treated.com/ van een scheidsrechter om een wedstrijd goed te kunnen fluiten zijn constant in ontwikkeling. De KNVB is aan de gang gegaan in samenwerking met enthousiaste rapporteurs, scheidsrechters en de COVS. Dit heeft geresulteerd in één belangrijke en grote wijziging: de teruggang van 24 naar 11 competentieonderdelen.

We verwachten hiermee de doelstelling te behalen dat de KNVBrapportage voor zowel rapporteurs als cialis free trial voor scheidsrechters duidelijker, beter en eenvoudiger wordt en meer aansluit bij de visie op arbitrage. Bekijk de Handleiding rapporteur veldvoetbal 2015 2016 voor de nieuwe handleiding rapportage.

Visie op arbitrage

We zijn van mening dat de KNVB dienend is aan het voetbal. KNVB-scheidsrechters, en het kader om de scheidsrechter heen, staan ten dienste van de wedstrijd. Ze stralen plezier uit in hun hobby, zowel in het spel als in de samenwerking met spelers en trainers. Ze leveren cialis doses daily altijd een positieve bijdrage aan het voetbal. Ze zijn open, benaderbaar en aanspreekbaar. Ze stellen een positieve norm, nemen het initiatief en geven zelf het goede voorbeeld. Een goede scheidsrechter neemt de goede beslissingen. Echter, het juist toepassen van de spelregels is niet het enige dat een scheidsrechter moet kunnen. Naast de technische kenmerken van de scheidsrechter (het herkennen van overtredingen, managen van wedstrijden, maken van juiste keuzes en het vinden van oplossingen) spelen ook de persoonlijkheidskenmerken een zeer belangrijke rol. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht begrippen zoals ontwikkelperspectief, professioneel handelen, houding, uitstraling, gedrag, communicatie, verkopen van beslissingen en acceptatie. Het is van groot belang dat deze technische en persoonlijkheidskenmerken in balans zijn. Bron: KNVB

Vers is het lekkerst
//