Uitbreiding schikkingsvoorstel in amateurvoetbal

Sinds 2010/’11 kan de tuchtcommissie amateurvoetbal, bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer, een schikkingsvoorstel aanbieden. Als betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk. Per 2014/’15 komen ook andere tuchtzaken voor deze regel in aanmerking. Het gaat om verenigingsstraffen, in zowel veld- als zaalvoetbal, voor de volgende overtredingen:

  • het niet opkomen van een elftal of team
  • hetniet spelen van een wedstrijd
  • het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers
  • overtreden van ordemaatregelen
  • onbevoegd trainen
  • het (laten) functioneren van een niet-lid van de KNVB.

Het schikkingsvoorstel zorgt voor minder papierwerk voor alle partijen. Bovendien valt de straf voor de betrokkene(n) in de regel gunstiger uit. In ongeveer 90 procent van de huidige gevallen (directe rode kaart) wordt het schikkingsvoorstel al als ‘aantrekkelijk’ ervaren en direct geaccepteerd.

Vers is het lekkerst
//