200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Nieuws | COVS Den Bosch e.o.

Nieuws

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd tijdens de jaarlijkse ALV. Felicitaties aan onze nieuwe voorzitter Timo van der Velden & nieuwe bestuursleden Colin Smits en Stefan van Westing.

Niels Janssen overhandigde de hamer aan Timo en onder luid applaus vond de overdracht plaats.

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de taakverdelingen en ontwikkelingen binnen de vereniging.

uitnodiging ALV 2020

COVS Scheidsrechtersvereniging ‘s-Hertogenbosch e.o.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 COVS Den Bosch e.o.

Datum : Maandag 9 maart 2020

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Gilde Rosmalen Empelseweg 7 5241 NA Rosmalen

1 Opening vergadering

2 Vaststellen Notulen ALV 2019

3 Mededelingen en ingekomen stukken

4 Jaarverslag van de secretaris

5 Jaarverslag van de penningmeester

6 Verslag van de kascommissie / decharge bestuur

7 Benoeming van de kascommissie

8 Samenstelling bestuur / verkiezing bestuursleden

– Kandidaat bestuursleden stellen zich voor op blad 2

9 Begroting 2020

10 Vaststelling contributie 2020

11 Samenwerking met FC Den Bosch

12 AVG wetgeving

13 Onderscheidingen / Jubilarissen

14 W.v.t.t.k.

15 Rondvraag

16 Sluiting vergadering

 

Nieuwsbrief 2019-4                                                            

 

 

Clubavond 14 oktober met Stan Teuben.
Voor onze clubavond hebben we Stan Teuben                         
bereid gevonden om ons mee te nemen in zijn loopbaan
als jongste scheidsrechter ooit door de KNVB aangesteld

in het betaalde voetbal. Stan werd als jongste

scheidrechter
ooit aangesteld voor de wedstrijd Telstar – Dordrecht
op 13 oktober 2017 in de Jupiler League.
In deze wedstrijd moest Stan ook zijn eerste rode kaart tonen
in de 87 minuut aan Gerson Rodrigues van Dordrecht.
Stan begon met fluiten bij AVS-’33 in zijn
woonplaats Aarle-Rixtel. Bestuur hoopt op een grote opkomst,

vergeet daarom niet deze avond met rood in uw agenda te omcirkelen.
 

 

Agenda 2019.

Maandag 14 oktober 2019:

Clubavond, aanvang 20.00 uur.

Met als gast de jongste scheidsrechter

ooit in het betaalde voetbal Stan Teuben.

Locatie: het clubgebouw van

Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen

(ingang tegenover oude ingang van Intratuin).
Zaterdag 14 december 2019: Kaartavond, inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur, locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin).

 

 

 

Seizoenafsluiting 2018-2019 op 7 juli 2019.

Op zondag 7 juli 2019, hield de COVS-groep ’s-Hertogenbosch en omstreken weer zijn jaarlijkse afsluiting bij het Clubhuis van Gilde St. Catharina- St Joris, zoals gebruikelijk met het Jeu-de Boules toernooi en daaraan gekoppeld de bekende zoals altijd de goede BBQ van slagerij Jan Verheijden.

 

Die zoals al vele jaren weer goed verzorgd was.

Dit jaar waren diegene die het vlees gaarde onze voorzitter

Niels en onze nieuwe secretaris Lambert. De weergoden waren

ons goed gezind, de temperatuur was goed en de hele

dag is er geen drup regen gevallen. Het was al met al

weer een dag waarop er weer voldoende geklets en       

dingen van vroeger konden worden teruggehaald.

Zoals altijd werd er door bijna dezelfde

mensen flink gestreden voor de overwinning.                  

Er waren gelukkig ook mensen die het zuiver

voor de gezelligheid deden, of zij konden

niet beter? Tot slot stonden team

Niels Janssen (onze VZ) en Nizam Kaya

in de finale tegen het team van André de Vaan

en onze beschermvrouwe Joke van de Sande.

Na een spannende finale onder het

toeziend oog van vele toeschouwers wisten

Nizam en Niels de overwinning binnen te slepen.

Na de prijsuitreiking en het goede dag zeggen en prettige vakantie voor iedereen die het nog tegoed had, kon iedereen weer veilig naar huis gaan, de een met fiets en de ander met de auto. Namens de vereniging danken wij het Gilde St Catharina-St Joris voor hun bekende gastvrijheid! Verder rest nog André, Hans Toon voor de perfecte organisatie te bedanken.

En het allerbelangrijkste is nog wel om te bedanken onze beschermvrouw Joke van de Sande die alle drankjes die er tijdens deze dag zijn gedronken voor haar rekening nam BEDANKT.

Met vriendelijke groet, Jo van Balsfoort

 

 

 

Seizoenopening 17 augustus 2019.

Andre de Vaan vroeg me een klein

 

 

 

 

 

stukje te schrijven over de seizoenopening COVS bij v.v. Zwaluw VFC in Vught.

Volgens de uitnodiging was aan iedereen verzocht er rond de klok van 10.00 uur te zijn, zodat we op ons gemak konden omkleden voor onze eerste conditietest na de vakantie. Om de vakantiekilo’s eraf te werken zeg maar. Ondanks de voorspelde regen, wat achteraf 100%…. 75% meeviel trouwens waren er toch zo’n 25-30 deelnemers. Verenigings- alsmede KNVB scheidsrechters van alle leeftijden. Heb zeer jonge jeugd gezien en ook jeugd op leeftijd (hè André). Het veld waar we de training kregen was een kunstveld. Dan moet er toch wel flink wat regen vallen wil die afgekeurd worden.

Na een welkomst woord van de voorzitter van COVS ’s-Hertogenbosch Niels Jansen

konden we inderdaad op de beloofde tijd aan de bak, zoals het hoort bij een scheidsrechter.

Onder de bezielende leiding van Ton Verkoeijen werd de test steeds een beetje opgevoerd. Iedereen mocht en deed op zijn eigen tempo mee. Daar was alle ruimte voor. Prima les Ton. Er werd tevens gezegd dat als je deze training leuk vind, er weer elke week getraind kan worden bij OJC Rosmalen. Elke dinsdag begint om 20.00 uur een conditietraining. Op deze manier kan je voldoende conditie opbouwen of op peil houden om de voetbal wedstrijd die je moet leiden op een korte afstand kunt volgen. Denk eraan, elke scheidsrechter loopt zo’n 10 kilometer per wedstrijd.

Na gedoucht en geluncht te hebben kregen we een prima uiteenzetting van de nieuwe spelregels door een KNVB scheidsrechter Rene de Loos.

Alle aanpassingen werden duidelijk uitgelegd en middels videobeelden verduidelijkt aan alle aanwezige scheidsrechters. Uiteraard kwam er wat discussie in de groep, die inmiddels was uitgebreid met scheidsrechters die meenden of a) geen conditietest nodig te hebben, of b) geblesseerd waren.

 

Na deze dag ben ik ervan overtuigd dat het COVS goede punten heeft gescoord bij de aanwezige scheidsrechters. Ben ervan overtuigd dat er nieuwe leden geworven kunnen worden. Zou alleen bij een volgende keer een bedankbriefje geven, met een aanmeldingsstrook voor lidmaatschap o.i.d. Of bijvoorbeeld als de gratis consumptie bon uitgedeeld wordt, deze bevestigen aan de brief zodat een ieder die leest. Verder ben ik ervan overtuigd dat deze seizoen opening een groot succes was, voor herhaling vatbaar en volgend jaar bij een andere voetbal vereniging in het gebied.

André, leden van COVS, mijn dank. Bert Timmermans

Ziekenboeg.

Jo Brus, is namens de COVS groep ’s-Hertogenbosch e.o.

op ziekenbezoek geweest bij ons lid Jan Verheijden.

Jan herstelt langzaam van een zware hartoperatie,

hij bedankt de leden voor de getoonde belangstelling

en doet iedereen de groeten.

 

 

Contributie 2019.

Beste leden en begunstigers,                                        

Seizoen 2019 – 2020 is bijna begonnen

en we gaan hopelijk weer een leuk seizoen

tegemoet ongeacht het behaalde resultaat

in het vorige seizoen. De activiteitencommissie

is ook druk bezig geweest en zal dit zeker

doorzetten om ook het nieuwe seizoen de

nodige activiteiten te organiseren, waarvoor

je weer van harte uitgenodigd bent.

Met elkaar kunnen we er weer een mooi

maar vooral ook sportief seizoen van maken.

Via deze nieuwsbrief wil ik je vragen om de mail

goed in de gaten te houden In de komende weken zal ik een betaalopdracht versturen via de ING bank wat makkelijk maakt door een paar klikjes de betaling te voldoen. Wil je niet wachten op een betaalopdracht dan mag je ook zelf je bank een betaalopdracht geven om je contributie te voldoen. Vermeld hierbij wel je naam en achternaam en de vermelding van contributie 2019.

Voor leden bedraagt de contributie 39 Euro Voor begunstigers bedraagt de contributie 19,50 Euro Voor onze jeugdleden is de contributie 21,50 Euro.
Bankgegevens: COVS KRING ‘s-Hertogenbosch e.o. NL67 INGB 0003 0783 70 Wens ik iedereen alvast een sportief seizoen en veel plezier bij het beoefenen van je hobby.

Met vriendelijke groet, Bayram Cakir (Penningmeester)

 

 

Herhaalde Oproep

Zijn er leden die zich willen inzetten om onze website actueel te houden. Laat dit het bestuur dan even weten. Uw bijdrage en inzet wordt ook zeer gewaardeerd.
Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 30 september 2019 sturen aan: jdlaat@home.nl

Seizoenopening 17 augustus 2019

Beste COVS-leden,

Het bestuur wil dit jaar onze seizoenopening op een nieuwe manier gaan invullen. Na een kleine peiling onder onze leden gaan wij onze seizoenopening verplaatsen van maandag 3 september 2019 naar zaterdag 17 augustus 2019. Wat gaan we doen op zaterdag 17 augustus 2019: Training – douchen – lunch – spelregels.

Waar vindt dit alles plaats: Sportpark van R.K.V.V Zwaluw VFC, Sportpark Bergenshuizen, De Kikvorsch 5, 5262 LX te Vught.

Programma – dagindeling:

Aanwezig 10 uur, omkleden in trainingskleding.

10.30 uur, aanvang training tot 12 uur.

12.00 uur, douchen.

12.30 uur, lunch.

13.15 uur, uitleg nieuwe spelregels voor dit seizoen door een KNVB docent.

14.15 uur, einde uitleg spelregels.

14.30 uur, sluiting

Voor wie is dit bestemd, voor alle COVS leden. Daarnaast sturen we naar alle verenigingen in onze regio een mail aan alle scheidsrechters coördinatoren om hun clubscheidsrechters de mogelijkheid te bieden om hier aan deel te nemen tegen een vergoeding van de lunchkosten à 5 Euro. Wij gaan er van uit dat onze leden het hele programma meedoen, zij die om gegronde redenen niet mee kunnen trainen kunnen na de lunch aansluiten. Dit wel bij de aanmelding opgeven.

Voor onze eigen COVS leden is deelname gratis. In verband met de korte tijd die nog rest graag opgeven voor  1 augustus a.s. Opgave voor 1 augustus is noodzakelijk in verband met opgave aantal deelnemers aan de lunch.

Wil je graag deelnemen, stuur dan een mail naar: Andredevaan@kpnplanet.nl of een van onze bestuursleden. Voor vragen kunt u bellen met: 06-16086889.

Opgave formulier: Naam: ………………………………………….. Ik doe de hele sessie mee, ja/nee

Ik doe alleen de spelregels mee omdat ik niet mee kan trainen

Het is voor ons iets nieuws maar wij rekenen op jullie medewerking, wij doen het tenslotte voor jullie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Hopelijk zien we jullie allemaal uitgerust en vol energie op 17 augustus a.s.
Bestuur COVS ’s-Hertogenbosch e.o. Namens deze, André de Vaan

Advertentie
COVS Den Bosch sponsor Cock van der Loo