Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd tijdens de jaarlijkse ALV. Felicitaties aan onze nieuwe voorzitter Timo van der Velden & nieuwe bestuursleden Colin Smits en Stefan van Westing. Niels Janssen overhandigde de hamer aan Timo en onder luid applaus vond de overdracht plaats. Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met de taakverdelingen en ontwikkelingen binnen Lees meer >

uitnodiging ALV 2020

COVS Scheidsrechtersvereniging ‘s-Hertogenbosch e.o. Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 COVS Den Bosch e.o. Datum : Maandag 9 maart 2020 Aanvang : 20.00 uur Locatie : Gilde Rosmalen Empelseweg 7 5241 NA Rosmalen 1 Opening vergadering 2 Vaststellen Notulen ALV 2019 3 Mededelingen en ingekomen stukken 4 Jaarverslag van de secretaris 5 Jaarverslag van de penningmeester 6 Lees meer >

Nieuwsbrief 2019-4                                                                 Clubavond 14 oktober met Stan Teuben. Voor onze clubavond hebben we Stan Teuben                 Lees meer >

Seizoenopening 17 augustus 2019

Beste COVS-leden, Het bestuur wil dit jaar onze seizoenopening op een nieuwe manier gaan invullen. Na een kleine peiling onder onze leden gaan wij onze seizoenopening verplaatsen van maandag 3 september 2019 naar zaterdag 17 augustus 2019. Wat gaan we doen op zaterdag 17 augustus 2019: Training – douchen – lunch – spelregels. Waar vindt Lees meer >