Leden die bijzondere verdiensten voor onze vereniging hebben gedaan, kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot erelid of lid van verdienste. In de 96-jarige historie van de COVS Den Bosch e.o. zijn diverse leden onderscheiden. Op deze plaats eren wij al onze gehuldigde leden uit heden en verleden!

Ereleden

Jo Brus
Theo van Geffen †
Jan van de Ven †

Leden van verdienste

Jan van Alebeek
Cees Biemans †
Jan van Leijenhorst