Het bestuur van COVS Kring ‘s-Hertogenbosch bestaat uit 7 leden.

Voorzitter
Timo van der Velden
e-mail: voorzitter@covsdenbosch.nl
tel. 06-42 60 11 51

Secretaris
Yoerak van Voorst
e.mail. secretaris@covsdenbosch.nl 
tel. 06-23 20 21 92

Penningmeester
Bayram Cakir
e-mail. penningmeester@covsdenbosch.nl
tel. 06-21 87 53 81

Bestuurslid Ontspanningscommissie
Andre de Vaan
e-mail. andredevaan@kpnplanet.nl
tel. 06-16 08 68 89

Algemeen bestuurslid 
Rick van Rijn
e-mail. Rick.vanrijn97@gmail.com
tel. 06-31935232

Algemeen bestuurslid
Colin Smits
e-mail. colinsmits1991@gmail.com
tel. 06-39 54 98 82

Algemeen bestuurslid
Olle Steenbergen
e-mail. Olle17juli@gmail.com
tel. 06-19122871