Het bestuur

Het bestuur van de COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. bestaat uit 7 leden. 

Voorzitter
Timo van der Velden
Contact: voorzitter@covsdenbosch.nl / 06-42 60 11 51

Secretaris
Lamber Walschots
Contact: secretaris@covsdenbosch.nl / 06-23 20 21 92

Penningmeester
Bayram Cakir
Contact:  penningmeester@covsdenbosch.nl / 06-21 87 53 81

Bestuurslid Ontspanningscommissie
Andre de Vaan
Contact: andredevaan@kpnplanet.nl / 06-16 08 68 89

Algemeen Bestuurslid
Colin Smits
Contact: colinsmits1991@gmail.com / 06-39 54 98 82

Algemeen Bestuurslid
Stefan van Westing
Contact:

alfazon
Cock van der Loo