Het bestuur van de COVS ‘s-Hertogenbosch e.o. bestaat uit 7 leden. 

Voorzitter

Timo van der Velden

Contact: voorzitter@covsdenbosch.nl / 06 42 60 11 51

 

Secretaris

Lamber Walschots

Contact: secretaris@covsdenbosch.nl / 06 23 20 21 92

 

Penningmeester

Bayram Cakir

Contact:  penningmeester@covsdenbosch.nl / 06 21 87 53 81

 

Bestuurslid Ontspanningscommissie

Andre de Vaan

Contact: andredevaan@kpnplanet.nl / 06 16 08 68 89

 

Bestuurslid Spelregels & Training

Ton Verkoeijen

Contact: /

Algemeen Bestuurslid

Colin Smits

Contact: colinsmits1991@gmail.com / 06 39 54 98 82

 

Algemeen Bestuurslid

Stefan van Westing

Contact: /